Diagrama de l'equip

Taller de muntatge

Taller de muntatge (1)
Taller de muntatge (3)
Taller de muntatge (5)
Taller de muntatge (6)

Muntatge del controlador

Conjunt del controlador (1)
Conjunt del controlador (2)

Taller de controladors

Taller de controladors (1)
Taller de controladors (2)
Taller de controladors (3)

Taller d'inspecció

Taller d'inspecció (2)
Taller d'inspecció (1)

Emmagatzematge de material

Emmagatzematge de material (1)
Emmagatzematge de material (2)
Emmagatzematge de material (3)
Emmagatzematge de material (4)

Emmagatzematge de material

Taller de xapa (3)
Taller de xapa (1)
Taller de xapa (2)

Magatzem

Magatzem (1)
Magatzem (2)
Magatzem (3)
Magatzem